Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építése KEOP-7.1.0/11-2012-0048

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és

szennyvíztisztító telepének építése”

Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.0/11-2012-0048

 

 Pályázó szervezetek: Madaras Község Önkormányzata

Közreműködő szervezet: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Összköltség: nettó 89.000.000 Ft

Vissza nem térítendő támogatás összege: 75.650.000 Ft

Önerőpályázaton elnyert támogatás: 5.799.000 Ft

Önerőpályázaton igényelt támogatás: 5.841.000 Ft

A KEOP 7.1.0/11-konstrukción belül megvalósítandó előkészítő projekt célja, hogy az érintett két önkormányzat közösen készítse elő a szennyvízhálózat és a közös szennyvíztisztító telep megépítését. A későbbi beruházás eredményeképpen Madaras településen 1493 db lakóingatlan, 16 db közintézmény és 4 db egyéb gazdálkodó szervezet szennyvízhálózatra történő rácsatlakozásával megvalósulhat majd a közel 92%-os csatornázottság. Katymár település esetében 989 db lakóingatlan 9db közintézmény és 43 db egyéb gazdasági szervezet szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás valósul meg.

A kialakítandó szennyvíztisztító telep Madaras és Katymár települések szennyvizeinek fogadására lesz alkalmas. A település csatornahálózat kiépítése a szennyvízteleppel párhuzamosan fog megvalósulni. A tervezett szennyvíztisztító telep Katymár település Nyugati részén a főút mentén, a 050/5 hrsz. alatti területen kerül elhelyezésre.

A megvalósítani kívánt projektekkel Madaras és Katymár települések hozzájárulnak Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.