TOP - 1.1.1-16-BK1 Ipari park
Alapadatok
Pályázó neve: Madaras Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Iparterület kialakítása Madarason
OP név: TOP
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.1.1-16-BK1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Projekt helyszíne (régió): Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település): Madaras
Megítélt összeg: 50 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.04.05
Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja, Vállalati infrastruktúra a kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket), A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 88,999998 - ERFA
Projekt összköltség:

50 000 000 .- HUF

 

Madaras Község Önkormányzata új iparterület kialakítását tervezi a Madaras, Szent István utca 802 hrsz alatt felvett 34740 m2 területű ingatlan megosztása után keletkező 10821 m2 területű ingatlanon. A projekt megvalósítására az önkormányzat önállóan, nem konzorciumban pályázik. A fejlesztéssel érintett terület jelenleg erdő művelési ágú 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan. A tevékenység végzéséhez szükséges földmérői, hatósági telek alakítás, művelésből való kivonás is, valamint a terület átminősítése ipari vagy különleges övezetté. Ezen tevékenységek az előkészítő szakaszban valósulnak meg, azzal a kivétellel, hogy az átminősítését a lehető legkorábbi időpontban elindítja a település képviselő-testülete. A projekt tervezett tevékenységei: ipari kerítéssel, 2 kapu kialakítása, a kerítésen belül kb. 1275 m2 területi helyszínrajz szerinti kialakítású nagyteherbírású térburkolat építésével belső út építése, elkészül a közterületi útcsatlakozás. Továbbá a terület elektromos ellátás, víz-szennyvíz elvezetése, gázellátása is tervezett. A tervezett munkák részletes ismertetés: - Jelenleg erdőművelés alatt álló terület kitermelés az önkormányzat feladata. - Az így kialakuló terület földhivatali megosztása, művelésből való kivonása, pontos kitűzése. - Területrendező földmunkák. - A terület elektromos ellátás, víz-szennyvíz elvezetése, gázellátása kivitelezése. - Külső útcsatlakozások elkészítése. - Belső útépítés. - Kerítés, kapuk megépítése. Útcsatlakozások: A Szent István utca vonalához csatlakozik előírások szerint. Vízelvezetés előzetes tervezése során figyelembe vételre került a község csapadékvíz elvezetési terve, így a tervezett térburkolat tengelyében zárt 30 cm átmérőjű beton csapadékcsatorna és csapadékvíznyelő akna került tervezésre. Az így összegyűjtött csapadék vizet szennyfogón keresztül a községi csapadékvíz elvezető rendszerbe kötjük a Szent István utcában. Keresztszelvényi elrendezés A térburkolat építéssel érintett térburkolat szabályozási szélessége a 6 m. Térburkolat rétegrendje Tervezett pályaszerkezet: 8 cm Beton térkő burkolat 2 cm (átlag) homokos kavics ágyazó réteg 10 cm M22 mechanikailag stabilizált alapréteg 25 cm M80 mechanikailag stabilizált alapréteg 10 cm homokos kavics fagymentesítő réteg geotextília PP-ből tömörített altalaj A fajlagos költségek várható alakulása: útépítés 12.351 Ft/m2, kerítés 8335 Ft/fm, közvilágítás 221 Ft/m2. A tervezett projekt illeszkedik a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési program Gazdaság-és foglalkoztatás élénkítés prioritáshoz, az abban definiált célhoz: Vállalkozói környezet fejlesztése, vállalkozásfejlesztés. A specifikus cél fókuszában az ipar és mezőgazdaság beruházási, képzési, szakképzési és alkalmazott kutatási igényeinek kiszolgálása áll, ami összhangban van jelen fejlesztés tevékenységeivel. Egyértelmű a kapcsolódás a Foglalkoztatás-élénkítés a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását támogató szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése célhoz, hiszen a projekt hozzájárul a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra való növeléséhez. Madaras a Bácsalmási járásban található, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet értelmében „Komplex programmal fejlesztendő járás”.0 %Támogatási döntés dátuma:2018.04.05Forrás:ERFAOrszág:MagyarországBeavatkozási kategória:Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja, Vállalati infrastruktúra a kkv-k számára (ideértve az ipari parkokat és telephelyeket), A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatásUniós társfinanszírozási ráta:88,999998 - ERFAProjekt összköltség:50 000 000 .- HUF