TOP - 3.1.1 Közúti közösségi közlekedés fejlesztése Madarason

kzutifej

Projektazonosító: TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007

Támogatás aránya: 100%

Megvalósítás vége: 2018.11.30.

A projekt célja:  A projekt általános célja, hogy olyan komplex közlekedésfejlesztési intézkedéscsomag valósuljon meg, amely megteremti és erősíti a fenntartható közlekedés valamint fejlődés feltételeit Madarason. A beruházás a szén-dioxid kibocsátás csökkentésével hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az élhető, rendezett városkép kialakításához, s elősegítheti a település lakosai számára a hasznosabb közlekedési módok választását. A projekt konkrét célja, hogy a község perifériáin is biztonságosabban és könnyedebben hozzáférhetővé váljék a közösségi közlekedés, ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

A projekt tartalma: Jelenleg a Szent István utcán, az 55111.j. számú út szelvényezés szerinti jobb oldalán az ABC áruházzal szemközti oldalon van egy kialakított buszöböl váróhelyiséggel és járdakapcsolattal. A szelvényezés szerinti bal oldalon a megállóhely az ABC áruház előtti burkolt rakodó területen van kijelölve, amely utas-kényelmi szempontból nem elfogadható, illetve a közlekedésbiztonsági követelményeket sem elégíti ki. Ezért szükséges egy szabvány szerinti buszöböl kialakítása ezen az oldalon is, paddal és szemétgyűjtővel ellátott utasváróval együtt, amelyet az utasok a kerékpárút mellett kiépítésre kerülő járdán tudnak majd megközelíteni. A Szent István utcával szemben a falu közepén helyezkedik el a templom, amely mögött a Nagyboldogasszony utca vezet a település északnyugati irányába, amely a település országos közutakon kívül eső legforgalmasabb gyűjtő útjainak egyike. Az Önkormányzat a közösségi közlekedés nyomvonalának felújítását tervezi, tekintettel arra, hogy az út burkolata már évek óta erősen elhasználódott, az aszfalt burkolat repedezett, folyamatos a felületi mállása, amely a rendszeres karbantartás mellett sem hozható már megfelelő állapotba. Az út burkolatának elöregedése és átrepedezett állapotának köszönhetően a csapadék közvetlenül az alaprétegre szivárog, amely során a teljes pályaszerkezet teherbíró képessége jelentősen csökken, a nagy személy- és teherforgalmú igénybevétel hatására a kátyúsodás nagymértékű. Az út felújítása fentiekre és a jelentős tehergépjármű és a tervezett tömegközlekedési forgalomból származó terhelésre tekintettel elengedhetetlenül szükséges.Közúti közösségi közlekedés fejlesztése keretében  forgalmi pálya fejlesztése történik buszöböl kialakításával, utasváró pavilon létesítésével, amelyhez a szükséges akadálymentes járdakapcsolat kiépítése is kapcsolódik. A tevékenység az 55111. j. Madarasi bekötő út 0+923 km szelvényében (Szent István utca), szelvényezés szerinti bal oldalon kerül megvalósításra.

Az öböl változó burkolateséssel került megtervezésre a vízelvezetés megoldhatósága érdekében, az útpályának megfelelően kifelé való lejtéssel. Közmű átépítésre nincs szükség. Közúti közösségi közlekedés fejlesztése keretében  forgalmi pálya fejlesztése történik a Nagyboldogasszony utcában buszforduló kialakításával. Az illetékes volán társasággal történt egyeztetésnek megfelelően buszforduló, megálló peron és utasváró pavilon létesítésével kerül kialakításra. Közlekedésbiztonsági beruházás keretében a Nagyboldogasszony utcában a 0+000 és a 0+025 kmsz. között gyalogos átkelőhely kerülne felfestésre, erre figyelmeztető táblával ellátva mindkét oldalon, valamint előtte stoptábla kerül kihelyezésre. A közösségi közlekedési szolgáltatás műszaki fenntarthatósága érdekében a Nagyboldogasszony utca útfelújítása aszfaltszőnyegezéssel 800 folyóméter hosszan.  Ez az utca a település országos közutakon kívül eső legforgalmasabb gyűjtőútja. A pálya megerősítés a meglévő burkolat felhasználásával kerül megoldásra. Vízszintes vonalvezetése: a 0+00 szelvénytől kiindulva egyenes, majd enyhe bal és jobb ív után egyenes a tervezési szakaszon. Burkolatszélesség: 6,00 méter, de a becsatlakozásoknál (6szor) változó. Magassági vonalvezetés: kétoldali 2,5%-os oldalesés tervezett. Vízelvezetés: jelenleg is jól működő nyílt árok található a burkolat mellett, így a csapadékvíz elvezetése biztosított. A beruházáshoz kapcsolódik járda kiépítése, felújítása lakott területen belül a Szent István utcai buszmegállóhely, a Nagyboldogasszony utcai útburkolatjavításhoz és a Nagyboldogasszony úti buszforduló építéshez kapcsolódóan 159 folyóméter hosszan, 1,5 m szélességben. A Nagyboldogasszony utcán a Báthori utcánál a Deák-Széchenyi utca kereszteződésében, a Kolozsvári-Damjanich kereszteződésében, a Bocska-Budai Nagy Antal és Bajai utca csatlakozásánál egyoldali járdakapcsolat felújítás készül a meglévő beton járda bontásával és új burkolatú beton térkő járda kiépítésével. A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek e) pontja alapján a projekt részeként kötelező közlekedésbiztonsági szemléletformálási kampány kerül majd a megvalósítás végén lefolytatásra, melynek részletes szakmai tartalma az előkészítéshez kapcsolódó mérföldkövek teljesítéseként kerül kidolgozásra. Tulajdonviszonyok bemutatása Tulajdonviszonyok bemutatása: A fejlesztés tulajdonviszonyi rendezettsége már most fennáll, minden érintett helyszín Madaras Község Önkormányzatának tulajdonában van. Az alábbi helyrajziszámok érintettek: Buszöböl: 1236/2. hrsz (Szent István utca) Útfelújítás: 1987. hrsz (Nagyboldogasszony) 586. hrsz (Báthori utca) Értékelési szempontoknak való megfelelés:

A projekt várható eredménye: A lakosság mobilitási feltételei javuljanak. A megvalósítani kívánt közlekedés-fejlesztés hozzájárul az életritmus szelídebbé, az emberi kapcsolatok színesebbé és nyitottabbá válásához, továbbá a fizikai állapot és erőnlét megőrzéséhez. Általánosságban véve a TOP-3.1.1. kiírás keretében olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg településeken és települések között, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A pályázathoz tartozó közérdekű adatok:

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-0007 Beérkezett ajánlatok bontása

TOP-3.1.1-16-BK1-2017-0007 Összegzés

 A Nagyboldogasszony utca kapcsolódó iratai:

Műszaki leírás 

Átnézeti helyszínrajz

NBA építési engedély hosszabbítás

NBA építési engedély hosszabbítás jogerös

Forgalomt 1

Forgalomt 2

Forgalomt 3

Forgalomt 4

Forgalomt 5

Forgalomt 6

Forgalomt 7

Mintakeretszt 1

Mintakeretszt 2

Mintakeretszt 3

Mintakeretsz 3a

Műszaki leírás 

Részletes helyszínrajz 

Részletes hr

Részletes hr A3

Teljes közmű és szolg nyilatkozat

Tervezői nyilatkozat

 

A Szent István utcai dokumentumok: 

 Helyszínrajz 

Adatszolgáltatás DÉGÁZ 

BAJAVÍZ 

Buszöböl eng. hossz.

Buszöböl eng. hossz. jogerős

E-KÖZMŰ nyilatkozat

Közút kezelő hozzájárulás

Közút kezelő hozzájárulás jegyző

Műszaki leírás

Szakhatósági nyilatkozat

U 2

U 2 helyszínrajz

U3

U 4

U 5

Tervezői nyilatkozat