TOP - 3.2.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Pályázó neve:   MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Madaras község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

OP név:               TOP

Pályázati kiírás megnevezése:   TOP-3.2.1-16-BK1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt helyszíne (régió):            Dél-Alföld

Projekt helyszíne (megye):        Bács-Kiskun

Projekt helyszíne (település):   Madaras

Megítélt összeg:              196 010 369 .- HUF

Támogatás aránya:         100 %

Támogatási döntés dátuma:      2017.12.20

Forrás:  ERFA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:               A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs projektek és támogatási intézkedések, Egyéb megújuló energia (ideértve a hidroelektronikai, a geotermikus és a tengeri energiát) és a megújuló energiaforrások integrációja (ideértve a tárolást, a gáz és megújuló hidrogén előállításához szükséges infrastruktúra energiaellátását), Megújuló energia: biomassza, Megújuló energia: napenergia, A fenntartható város-/vidékfejlesztés egyéb integrált megközelítései, Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:     85 - ERFA

Projekt összköltség:      196 010 369 .- HUF

a, A projekt célja: Madaras község művelődési házának, napközi otthonának, gondozási központjának és polgármesteri hivatalának energetikai korszerűsítése az épületek energiatakarékos és költséghatékony működtetésének megvalósítását célozza meg. b, A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt: A felmérések elvégzése után a fejlesztési javaslatok közül (a Felhívás vonatkozó korlátainak figyelembe vételével) a legkomplexebb lett kiválasztva. A művelődési ház külső határoló szerkezeteinek felújítása után az épület fűtési rendszerének korszerűsítésére kerül sor, 3 db. 35 kw-os kondenzációs kazánilletve 1 db. 16 kw-os hőszivattyú biztosítja majd az épület fűtését. A Hivatal külső termikus burkának felújítása a helyi védett épület védendő értékeinek maximális figyelembe vételével történik. Az épület homlokzatának korszerűsítése az eredeti nyílászáróknak megfelelő kinézetű ablakcserével illetve belső hőszigeteléssel lesz kivitelezve. Az épület energiaigényét 10kVA-s napelemes rendszer illetve 2x16 kw-os hőszivattyús rendszer biztosítja. A gondozási központ és a nappali ellátás épületeinél szintén a külső felületek korszerűsítése az elsődlegesen elvégzendő feladat. A szigetelt és korszerű nyílászárókkal rendelkező épületekre ezután a hivatalnál bemutatott, megújuló energiaforrásokra alapozott energiatermelő berendezések kerülnek telepítésre. A gondviselési központon 15 kVA napelemes- és 2x16kw-os hőszivattyú rendszer, a nappali ellátás épületén 5 kVA napelemes- és 1x16kw-os hőszivattyú rendszer lesz elhelyezve. A megújulóból táplálkozó fűtési rendszerek zavartalan működését tartalék kondenzációs kazánok telepítésével biztosítja az önkormányzat.