Díjazottak


 

„MADARAS KÖZSÉGÉRT” DÍJBAN RÉSZESÜLTEK

1989. év

Jánoshegyi István esperes-plébános

Bartos József TSz elnök

1990. év

Dr. Szendrei József gyógyszerész

Müller István tanító

1991. év

„Őszi Napfény” Nyugdíjas Klub

Székely Becze Ilona nyugalmazott tanítónő

Feldhausz József nyugalmazott művelődési ház igazgató (posztumusz)

Révész Mihály nyugalmazott csoportvezető (posztumusz)

1992. év

Kemény Dezső nyugalmazott iskolaigazgató

Geiger János kovácsmester

Göttinger Pál építészmérnök

1993. év

Bódi Jánosné nyugalmazott szülésznő

Zeke György nyugalmazott szobafestő, kisiparos

1994. év

Ábrahám Sándor nyugalmazott tanár

Tóth Mátyás gépkocsivezető

Sportegyesület Sakkcsapata

2007. év

Csőke József önkormányzati képviselő

a Dél-Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Katymári-Madarasi Csoportja vezetője – a község életében kifejlett kiemelkedő tevékenységéért

2010. év

Szente Károly polgármester

a község fejlődése érdekében végzett önzetlen, lelkiismeretes és eredményes munkájának elismeréseként

Dr. Horváth Zoltán egyetemi docens

a község múltjának feltárásáért, a Madaras története kötetek elkészítéséért

Nothof Éva köztisztviselő

a község múltjának feltárásáért, a Madaras története kötetek elkészítéséért

2014. év

Bányai Gábor országgyűlési képviselő

Orgoványi Anikó festőművész, költő

Rigó Ottóné nyugalmazott védőnő

Dr. Varga Mihály állatorvos

a község érdekében végzett önzetlen és eredményes munkájuk elismeréseként

2016. év

Madarasi Gyermek- és Ifjúsági Fúvószenekar

Madaras fúvószenei hagyományainak ápolásáért, és több évtizedes kiemelkedő kulturális tevékenységéért

id. Geiger István zeneoktató, zenekarvezető (posztumusz)

a település kulturális életében évtizedeken át végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként

2018. év

Borbás Mária televíziós műsorvezető

Madaras hírnevének terjesztéséért, a község iránt tanúsított kitartó szeretetéért

Sáfár Mónika színművésznő, énekművész

Madarasért végzett művészeti tevékenysége elismeréseként, a község iránt tanúsított kitartó szeretetéért

Lakatos Márton pálinkafőző mester és pálinkalovag

Madaras hírnevének terjesztéséért, a kisüsti pálinkafőzés hagyományának megtartásáért

2019. év

Bábel Balázs kalocsai-kecskeméti érsek

 az egyházközség hitének megerősítése és a keresztény értékek megőrzése érdekében folytatott aktív közreműködéséért, a madarasi Nagyboldogasszony-templom és római katolikus plébánia felújításáért végzett támogató tevékenységéért

Mundweil Józsefné nyugalmazott óvodavezető,

 az Óvodás Gyermekekért Alapítvány alapítója, a madarasi óvodában végzett több évtizedes kiváló szakmai tevékenységéért, az óvodás gyermekek nevelésében végzett lelkiismeretes munkájáért

2020. év

Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője,

Madaras községért végzett lelkiismeretes, áldozatos és eredményes tevékenységéért

2021. év

Rausch Sándor (posztumusz) - a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja,  korábbi alelnöke

Madaras községért végzett több éves kimagasló munkája elismeréseként, elhivatottságáért.

Pohner István - Madaras községért végzett lelkiismeretes, áldozatos és eredményes önkéntes tevékenységéért

Madarasi Sport Egyesület Felnőtt Labdarúgó Csapata - a Bács-Kiskun megyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályának déli csoportjában elért kiemelkedő sporteredményéért.

2022. év

Serfőző Mihályné - a Búzavirág Nyugdíjasklub Egyesület Madaras

elnöke - a település kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.