Madarasi Nonprofit Kft.

                                 MADARASI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Cég elnevezése              Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cég rövidített neve:       Madarasi Nonprofit Kft.

Tagok:                            Madaras község Önkormányzata – egyszemélyes társaság

Statisztikai számjel:       22234209-8411-572-03

Adószám:                        22234209-2-03

Pénzforgalmi jelzőszám: 51000015-10004359-00000000

Székhelye:                       6456 Madaras, Báthori u. 1.

Telephelyei:                     6456 Madaras, Szent István u. 35.

                                         6456 Madaras, Szent István u. 33.

                                          6456 Madaras, Szent István u. 35/A.

                                          6456 Madaras, 1194 hrsz.

Központi ügyintézés helye: 6456 Madaras, Szent István u. 35.

E-mail: madarasinonprofitkft@gmail.com

Főtevékenység:                  8411 08               Általános közigazgatás

Vezető tisztségviselő, képviseletre jogosult:       Kovács Károly ügyvezető

Képviselet módja:            önálló

Felügyelőbizottsági tagok:           Páncsics Miklós elnök

                                                      Varga István

felügyelőbizottsági tagok megbízási díjban és egyéb járandóságban nem részesülnek, a jogviszony megszűnése esetén pénzbeli juttatásban nem részesülnek

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók: Rigó Attila  asztalos                         

 

Cégjegyzék

TOP-PLUSZ-111-21-BK-2022-00007 projekt